سرویس IOT چیست؟

سرویس های ارائه شده توسط ما این امکان را به شما می دهد که در کمترین زمان تجهیزات خود را به شبکه اینترنت متصل نمایید. شما برای اتصال دستگاه خود به اینترنت و کنترل آن نیازی به دانش فنی در این حوزه ندارید . شما می توانید متناسب با اینتر فس دستگاه خود یکی ماژول های ما تهیه نمایید . ماژول را به دستگاه متصل نمایید . با ورود به صفحه کابری خود دستگاه را کنترل نمایید . حتی شما این امکان را دارید که وضعیت دستگاه خود را از طریق پنل کاربری خود در قالب یک نمودار مشاهد نمایید.