شهناز بهمن یار

رئیس هیت مدیره ، دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
زمینه فعالیت :طراحی و ساخت ربات های با الهام از طبیعت ،میکرو ربات ها شناگر .